Trenergodtgjørelser lag.

Trenerne til de ulike lagene i Imås kan søke om trenergodtgjørelse. Da er satsene slik:

Hovedtrener: 1500,-

Hjelpetrenere: 750,-

Maks godtgjørelse per lag er: 3000,-

Dette kan søkes om etter endt sesong når drakter, utstyr ol er lever inn til utstyrs-ansvarlig i Imås.

Frist 30. november.

Bruk skjema: 

Trenergodtgjørelser_lag.xlsx

Sendes til:

Imaasfotball@agder.com

Dommerregninger:


Dommere som dømmer Imås fotball skal sende regning på følgende e-post:


Imaasfotball@agder.com


Det er viktig at dommerregningen skrives ut med nødvending informasjon om dato, tid, lag, kampnummer, og liknende.

NFF’s vedtatte sats for kilometergodtgjørelse kr 3,50. Videre fastsetter retningslinjene at dommerregningen må signeres (epost er ikke gyldig elektronisk signatur). Dommerregninger må derfor fysisk signeres og skannes før oversending til klubben. 


Bruk dette skjemaet: 

NFF_Dommerregning_2018.xlsx


Levert av IdrettenOnline