Dommerregninger


Dommere som dømmer Imås fotball skal sende regning på følgende e-post:


Imaasfotball@agder.com


Det er viktig at dommerregningen skrives ut med nødvending informasjon om dato, tid, lag, kampnummer, og liknende.

NFF’s vedtatte sats for kilometergodtgjørelse kr 3,50. Videre fastsetter retningslinjene at dommerregningen må signeres (epost er ikke gyldig elektronisk signatur). Dommerregninger må derfor fysisk signeres og skannes før oversending til klubben. 


Bruk gjerne dette skjemaet: 

NFF_Dommerregning_2018.xlsx

Powered by: Bloc